Infographic: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục sụt trong tháng 8/2023, tuy nhiên đây là mức giá trị cao nhất kể từ đầu năm. Do đó, tính lũy kế 8 tháng đầu năm kim ngạch XK vẫn giảm 25%, đạt 5,8 tỷ USD. So với cùng kỳ, XK các nhóm mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ.

Nguyễn Hà

Nguồn: Vasep.com.vn

Tin mới nhất

T2,11/12/2023