Infographic: Sản lượng tôm 6 tháng đầu năm 2022

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – 6 tháng đầu năm 2022, diện tích và sản lượng tôm nước lợ nhìn chung đều có sự tăng trưởng. Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ trên cả nước đạt 680.000 ha, tăng 0,3%. Trong đó, diện tích nuôi tôm sú đạt 600.000 ha, diện tích tôm thẻ chân trắng đạt 80.000 ha. Sản lượng tôm nuôi 6 tháng đầu năm đạt 418.000 tấn, tăng 10,2%. Trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 287.000 tấn, tăng 16,3%; tôm sú đạt 113 nghìn tấn, tăng 2,5%.

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

T7,04/02/2023