Thế giới cần 5 triệu tấn tôm vào năm 2030?

[Người Nuôi Tôm] – Một phân tích hồi quy dựa trên sản lượng 10 năm đưa ra, nhu cầu mục tiêu sản lượng tôm sẽ đạt 5 triệu tấn vào năm 2030, cao hơn 1,5 triệu tấn so với sản lượng hiện tại là 3,5 triệu tấn. 

Ngành tôm đặt mục tiêu đạt 5 triệu tấn vào năm 2030 – Ảnh: LHV

 

Robins McIntosh, Phó Chủ tịch Điều hành, Charoen Pokphand Foods, Thái Lan đã tiếp cận chủ đề này bằng cách xem xét khối lượng mà thị trường có thể hấp thụ trong tương lai (2030) và sử dụng điều này để phù hợp với nhu cầu sản xuất trong tương lai.

Thị phần 5 triệu tấn sản lượng tôm toàn cầu trong tương lai chỉ là dự đoán dựa trên dữ liệu trước đó. McIntosh dự đoán rằng Mỹ Latinh sẽ chiếm 40% thị phần, trong đó, 70% sản lượng của Mỹ Latinh sẽ đến từ các trang trại áp dụng mô hình châu Á sử dụng tôm SPF. Châu Á sẽ chiếm 48% thị phần, với 95% sử dụng các mô hình Châu Á chuyên sâu. Các nước sản xuất tôm khác như Trung Đông sẽ đóng góp 600.000 tấn theo mô hình châu Á.

Dự đoán về thị phần tôm các nước trên thế giới vào năm 2030, do McIntosh trình bày tại TARS 2021

 

So sánh thị phần kể từ năm 2008, McIntosh cho biết ngành công nghiệp ở Mỹ Latinh đang gia tăng thị phần tôm thế giới. “Họ đã tăng từ 13% năm 2008 lên 27% năm 2021. Châu Á có 82% sản lượng thế giới vào năm 2008 và hiện đã giảm xuống còn 63%”. Tăng sản lượng ở mức 25% mỗi năm, Ecuador đã trở thành cơ sở phân tích đại diện cho mô hình nuôi tại Mỹ Latinh. “Còn ở châu Á, điển hình là Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Họ thực sự đã thiết lập bộ mặt cho những gì chúng tôi muốn ở châu Á”, McIntosh nói thêm. Phần lớn sự sụt giảm sản lượng là do sản xuất của Trung Quốc bị mất đi, đỉnh điểm là vào năm 2009/2010.

Hoàng Long