Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 37 – 41/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 36 (5-11/9/2022) đến tuần 41 (10-16/10/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 38– 41/2022 (USD/kg)
Cỡ (con/kg) Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41
30 5,52 5,51 5,24 5,10
40 4,77 4,84 4,51 4,43
50 4,39 4,22 3,78 3,76
60 4,14 3,92 3,47 3,52
70 4,01 3,67 3,23 3,28
80 3,76 3,43 2,93 3,04
90 3,51 3,18 2,68 2,79
100 3,39 3,06 2,56 2,55

 

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 38– 41/2022 (USD/kg)
Cỡ (con/kg) Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41
30 5,22 5,14 5,12 4,98
40 4,85 4,78 4,51 4,49
50 4,60 4,53 3,90 3,89
60 4,23 4,16 3,54 3,52
70 4,10 4,04 3,29 3,28
80 3,73 3,67 2,93 2,91
90 3,48 3,43 2,80 2,79
100 3,23 3,18 2,68 2,67

 

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 3841/2022 (USD/kg)
Cỡ (con/kg) Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41
20-30 5,50 5,50 5,50 5,40
30-40 4,80 4,80 4,80 4,70
40-50 4,40 4,40 4,40 4,20
50-60 3,90 3,90 3,90 3,80
60-70 3,50 3,50 3,50 3,40
70-80 2,90 2,90 2,90 2,80
80-100 2,60 2,60 2,60 2,60
100-120 2 2 2 2
120-140 1,90 1,90 1,90 1,90

 

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 3740/2022 (USD/kg)
Cỡ (con/kg) Tuần 37 Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40
60 3,96 3,97 3,89 3,73
70 3,62 3,57 3,49 3,33
80 3,34 3,30 3,23 3,13

 

Nguồn: Kim Thu (VASEP)

 

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

T4,01/02/2023