Doanh nghiệp ngành thủy sản được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2%

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Nghị định 31/2022 của Chính phủ là một chính sách hỗ trợ điển hình về phạm vi, cơ chế và nguồn tín dụng cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó có ngành thuỷ sản. 

 

Theo đó, doanh nghiệp ngành thuỷ sản là những đối tượng được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022 của Chính phủ với giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có một thực tế là các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu trong thời gian qua vẫn chủ yếu vay vốn bằng tiền USD với lãi suất trung bình 3-4%. Trong khi phạm vi của Nghị định 31 là hỗ trợ lãi suất dành cho các khoản vay bằng tiền VNĐ, nên nhiều doanh nghiệp e ngại thủy sản xuất khẩu không được hưởng lãi suất hỗ trợ đó, bởi các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chủ yếu vay bằng USD. Vấn đề quan trọng nữa mà doanh nghiệp băn khoăn là lãi suất hiện tại của các ngân hàng. Khi đó các doanh nghiệp sẽ có lựa chọn và quyết định, để chuyển sang vay VNĐ. Phía các doanh nghiệp rất cần được Ngân hàng Nhà nước cùng các Tổ chức tín dụng truyền thông và hướng dẫn chi tiết, để hiểu rõ và tận dụng được cơ chế này.

P.V

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

CN,29/01/2023