Danh sách các công ty nhập tôm bố mẹ SIS tại Việt Nam trong tháng 6/2022.

Nguồn: SIS Việt Nam

Tin mới nhất

T2,15/08/2022