Đầm Hà (Quảng Ninh): Giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản

Để thực hiện cấp phép NTTS trên biển, giao khu vực biển NTTS cho các HTX, người dân, huyện xây dựng phương án và kế hoạch cho thuê đất bãi triều, đất có mặt nước ven biển, khu vực biển để NTTS, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thủ tục cấp phép NTTS trên biển theo hướng dẫn của ngành chức năng.

Khu vực NTTS của HTX Thương mại và NTTS Đầm Hà

Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hằng năm là thời điểm người nuôi hàu, hà trên biển thả giống cho kịp thời vụ. Tuy nhiên toàn bộ các bè nuôi của hơn 50 xã viên HTX Thương mại và NTTS Đầm Hà (xã Đầm Hà) vẫn chưa được xuống giống do chưa được cấp phép NTTS. Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc HTX, cho biết: HTX hiện có 54 thành viên, tổng diện tích NTTS hơn 450ha. Toàn bộ phao xốp trên các bè nuôi đã được thay thế bằng phao nhựa theo quy chuẩn. Sau nhiều tháng được UBND xã Đầm Hà cùng đơn vị tư vấn hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn, HTX đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. HTX mong muốn sớm được cấp phép NTTS để các xã viên xuống giống cho kịp thời vụ, sau đó là giao mặt biển để người dân yên tâm sản xuất.

Hiện 10 HTX NTTS khác trên địa bàn huyện cũng trong tình trạng tương tự: Đã thực hiện chuyển đổi vật liệu thay thế phao xốp; làm hồ sơ theo hướng dẫn của ngành chức năng, nhưng chưa thể xuống giống do chưa được cấp phép và chưa được giao mặt biển.

Theo phương án giao, cho thuê đất bãi triều, đất có mặt nước ven biển, khu vực biển để NTTS của huyện, hiện tổng diện tích NTTS sau khi lập phương án là 2.738,93ha, trong đó: Xã Đại Bình 713,2ha, xã Tân Lập 356,33ha, xã Đầm Hà 618,5ha, xã Tân Bình 1.050,9ha. Diện tích khoanh vùng để thu hút đầu tư là 1.307,5ha.

Để triển khai cấp phép và giao khu vực biển để NTTS trên biển, huyện đã tổ chức hội nghị đến các tổ chức, người dân; thành lập tổ giúp việc rà soát hồ sơ đề nghị cấp phép NTTS trên biển. Huyện hiện có 11 HTX có nhu cầu sản xuất, NTTS trên biển, tổng diện tích 948,37ha, đối tượng nuôi chủ yếu là hàu, cá biển. Đến nay có 10 HTX triển khai bốc thăm, giao vị trí nuôi cho các xã viên và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó có 5 HTX đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngày 26/4/2024, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh đã tổ chức thẩm định 2 hồ sơ ĐTM của xã Tân Bình và xã Đầm Hà.

Nuôi cá biển tại vụng Thoi Dây, thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập.

Ông Trần Văn Huấn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện cùng với các xã ven biển tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục cấp phép NTTS trên biển. Đến nay, 6 HTX còn lại đã hoàn thành lập báo cáo đánh giá ĐTM và nộp hồ sơ theo quy định; 11/11 HTX đã nộp hồ sơ giao khu vực biển. Tuy nhiên việc giao mặt biển NTTS còn gặp một số khó khăn, trong đó phải kể đến hiện tại các đảo chưa có đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm, nên gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên biển và hải đảo nói chung, công tác giao khu vực biển để NTTS nói riêng; hạn mức giao khu vực biển để NTTS đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện không quá 1ha, quá nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu của người dân; kinh phí thực hiện thủ tục môi trường lớn, ảnh hưởng tới tiến độ lập hồ sơ cấp phép NTTS trên biển của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Hữu Việt

Báo Quảng Ninh

Tin mới nhất

T5,20/06/2024