Cục Thủy sản và Sở NN&PTNT các tỉnh ven biển: Ký quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ năm 2024

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Ngày 17/4/2024, tại Ninh Thuận, Cục thủy sản & Sở NN&PTNT các tỉnh ven biển đã ký kết quy chế phối hợp về quản lý giống tôm nước lợ trong khuôn khổ Hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ và ký Quy chế phối hợp năm 2024” do Bộ NN&PTNT tổ chức.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến các địa phương ký “Quy chế quản lý giống tôm nước lợ năm 2024” (Ảnh: baoninhthuan.com.vn)

Theo đó, quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa Cục Thủy sản, các Sở NN&PTNT ở các địa phương có hoạt động về sản xuất giống, nuôi tôm nước lợ và các cơ quan khác có liên quan về quản lý và giải quyết các vướng mắc, khó khăn về quản lý giống tôm nước lợ thuộc thẩm quyền của mỗi cơ quan

Với mục đích tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan về quản lý giống tôm nước lợ; Bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống và nuôi tôm nước lợ, giải quyết các vấn đề về hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ cần có sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý giống tôm nước lợ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý giống tôm nước lợ.

Nội dung phối hợp gồm: Xây dựng văn bản, chính sách về quản lý giống tôm nước lợ; Giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về giống tôm nước lợ; Thống kê và cung cấp thông tin, số liệu về giống tôm nước lợ; Kiểm tra về giống thủy sản trong quá trình thực hiện; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về giống tôm nước lợ trong quá trình quản lý; Tổ chức họp giao ban về giống tôm nước lợ trong quá trình quản lý. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2024.

Ngọc Anh

Tin mới nhất

T2,27/05/2024