Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/2/2024

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/2/2024

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau