Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28-10-2022

??? ??̣̂? ???̣̂? ???́ ??̂? ???̉ ???̂̉? ???́?? ???? ???̀? ??/??/????

✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu