Cập nhật giá tôm thẻ Oxy và tôm sú Oxy ngày 16/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ Oxy và tôm sú Oxy ngày 16/11/2020.
Khu vực: Trà Vinh