Cập nhật giá tôm thẻ Oxy ngày 26/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ Oxy ngày 26/11/2020.
Khu vực: Bình Đại – Bến Tre