Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 11/12/2020
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 11/12/2020.
Khu vực: Bạc Liêu