Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm thẻ Oxy ngày 6/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm thẻ Oxy ngày 6/11/2020.

Khu vực: Bình Đại – Bến Tre, Bạc Liêu