Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/12/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/12/2020.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu