Cà Mau: Ngành tôm phấn đấu đến năm 2030 đạt 410.000 tấn

Là một trụ trong “tứ giác động lực” phát triển của đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển, nhất là trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản mà đặc biệt là ngành tôm. Để phát huy tiềm năng, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều giải pháp cùng những định hướng phát triển mang tính chiến lược.

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh Cà mau đang xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo đề án, đến năm 2025, tổng diện tích nuôi tôm cả tỉnh là 280.000ha; sản xuất tôm hùm giống đảm bảo chất lượng, đáp ứng trên 70% nhu cầu nuôi của tỉnh. Tổng sản lượng tôm đạt 328.000 tấn với giá trị kim ngạch tương đương là 2.5 tỷ USD.

Đến năm 2030, tổng diện tích nuôi thu hẹp còn 265.000 ha, sản xuất tôm giống đạt chất lượng đáp ứng trên 80% nhu cầu nuôi của tỉnh. Tổng sản lượng tôm nuôi là 410.000 tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD.

D.L

Tin mới nhất

T4,28/02/2024