Bến Tre: Sản lượng tôm thẻ đạt 8.595 tấn trong tháng 7 năm 2022

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Theo Chi cục Thủy sản Bến Tre, hình thức nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh và siêu thâm canh ước thả nuôi tháng 7 năm 2022 đạt 1.880 ha, tăng 7,1 % so với cùng kỳ.

Tháng 7/2022, diện tích nuôi tôm nước lợ tỉnh Bến Tre ước tính tăng 7,1% so với cùng kỳ

 

Sản lượng thu hoạch trong tháng 7 ước đạt 8.595 tấn, lũy kế đến nay 49.539 tấn, đạt 61,31% so kế hoạch, tăng 31,7 % so với cùng kỳ. Riêng hình thức nuôi tôm quảng canh, tôm rừng ven biển, tôm lúa đã thu hoạch xong, chuẩn bị thả xen canh tôm càng xanh và trồng lúa.

Tôm càng xanh xen canh trên ruộng lúa, nuôi tôm càng xanh trong mương vườn, các hộ nuôi tập trung thả giống nuôi kịp mùa vụ năm 2022. Ước trong tháng 7 thu hoạch khoảng 115 tấn; lũy kế đến nay 885 tấn, tôm nuôi hiện nay phát triển bình thường, giá bán tôm càng xanh luôn giữ ổn định và luôn giữ ở mức khá cao.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chuyên môn về rà soát lại diện tích thả giống tôm biển các tháng còn lại năm 2022. Tập trung theo dõi tình hình thả giống các đối tượng thủy sản mặn, lợ, ngọt, đặc biệt các đối tượng chủ lực… để có giải pháp tháo gỡ kịp thời đối với hoạt động nuôi trên địa bàn tỉnh, nhằm đạt kế hoạch nghị quyết.

Thời gian tới, Chi cục Thủy sản Bến Tre tập trung công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, trong đó thực hiện các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch nghị quyết đặt ra như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt khung lịch thời vụ, vận dụng tốt các khuyến cáo của ngành về thả giống rãi vụ; triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm theo và điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và điều kiện nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên, báo cáo kịp thời về tình hình thả nuôi các đối tượng thủy sản ngọt, lợ, mặn chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá tra, nghêu trên địa bàn tỉnh để có giải pháp hướng dẫn người dân chủ động trong sản xuất.

Tú Linh

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

T5,09/02/2023