6 tháng đầu năm 2022: Ngành tôm tăng trưởng đáng khích lệ

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Thống kê từ Tổng cục Thủy sản, kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng tôm nuôi tăng trên 10% và kim ngạch xuất khẩu tăng trên 40% so cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu tôm năm 2022 được dự báo đại thắng, cao hơn năm trước ít nhất 10%

 

6 tháng đầu năm 2022, diện tích nuôi tôm ước đạt 680.000ha/750.000ha, đạt 90,6% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Trong đó tôm sú đạt 600.000ha, tôm thẻ chân trắng đạt 80.000ha.

Sản lượng tôm ước đạt 400 nghìn tấn/950 nghìn tấn, đạt 42,1% kế hoạch năm 2022, tăng 10,2% so với cùng kỳ, trong đó tôm sú 113 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng 287 nghìn tấn.

Kim ngạch xuất khẩu tính đến hết tháng 5/2022 đạt 1,9 tỷ USD, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản.

Về sản xuất tôm giống, có 2.065 cơ sở sản xuất, ương dưỡng, sản xuất ước đạt 59 tỷ con, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2021. Kiểm tra cấp giấy chứng nhận lần đầu 17/18 cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản bố mẹ; các địa phương đã kiểm tra được 1.255 cơ sở, đạt 50,2%.

Về dịch bệnh trên tôm nuôi, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 14.506 ha, chiếm gần 98% trong tổng diện tích thủy sản nuôi bị thiệt hại, chiếm 2,35% tổng diện tích nuôi tôm (616.116 ha tính đến ngày 20/5/2022, Tổng cục Thuỷ sản), tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2021 (có tổng diện tích bị thiệt hại là 9.998 ha).

Tính đến nay, cả nước đã có 24 cơ sở an toàn dịch bệnh, trong đó có 21 cơ sở sản xuất tôm đạt an toàn dịch bệnh (20 cơ sở sản xuất tôm giống, 01 cơ sở nuôi tôm thương phẩm) và 03 cơ sở sản xuất cá cảnh an toàn dịch bệnh đề xuất.

Nhận định của Tổng cục Thủy sản, thành quả 6 tháng đầu năm là nền tảng để ngành tăng tốc về đích đảm bảo kế hoạch đề ra cho năm 2022. Chuỗi hợp tác nuôi mới giữa nhà cung ứng, ngân hàng, đại lý và người nuôi ngày càng thể hiện tích cực rõ nét hơn. Bên cạnh đó, sự linh hoạt, sáng tạo của người nuôi tôm; sự nhạy bén của đội ngũ doanh nhân ngành tôm với sách lược thị trường uyển chuyển, phù hợp cũng góp phần vào thành công của ngành tôm 6 tháng đầu năm 2022.

Theo dự báo của Tổng cục Thủy sản, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021, ít nhất 10% vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2022, ngành phấn đấu đạt sản lượng tôm thương phẩm 1 triệu tấn.

Hoàng Long

 

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

T4,01/02/2023