Vland Biotech: Công nghệ sinh học phục hồi môi trường sinh thái

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh học VLAND TP Hồ Chí Minh thuộc Công ty TNHH CP Sinh Học VLAND CHING DAO tại Trung Quốc. Hoạt động chính của công ty VLAND TP Hồ Chí Minh là nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Enzyme, chế phẩm vi sinh, dinh dưỡng, xử lý môi trường trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, y tế.