Nhà chăn nuôi
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/4/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/4/2021.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu