Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 22/4/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 22/4/2021.

Khu vực: Bạc Liêu