Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 10/4/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 10/4/2021

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu