Bắc Giang: Tập huấn nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm
Bắc Giang: Tập huấn nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm

Tham quan MH nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ tại huyện Yên Dũng

Xuất phát từ lợi ích trên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang xây dựng mô hình và tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm cho gần 40 hộ nông dân nuôi cá thâm canh tiêu biểu tại các huyện Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) và tỉnh Bắc Ninh.

Tại lớp tập huấn, nông dân được Ths. Kim Văn Tiêu – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giới thiệu về sự cần thiết và lợi ích của việc áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản; khái niệm, tiêu chuẩn cụ thể của VietGAP; quy trình thực hiện nuôi cá rô phi theo VietGAP; những mối nguy cơ gây mất an toàn đối với sức khỏe, môi trường trong nuôi cá rô phi; một số bệnh thường gặp trên cá rô phi và cách phòng trị…

Kết hợp phần học lý thuyết, học viên được Ban tổ chức bố trí tham quan mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ tại huyện Yên Dũng, giúp học viên có cơ hội trao đổi trực tiếp với chủ hộ về kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi cá rô phi theo VietGAP.

Sản phẩm của mô hình sau khi thu hoạch được một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thu mua.

Thanh Phúc (TTKN Bắc Giang)
Nguồn: TTKNQG