Đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?

Xin cho hỏi đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?

(Bạn đọc ở Thái Thụy, Thái Bình)

đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?

Bác sỹ Tôm:

Sử dụng hóa chất diệt khuẩn trong ao nuôi tôm là một việc rất cần thiết, do đó người nuôi cần phải nắm được công dụng, đặc điểm của từng loại hóa chất diệt khuẩn thông thường để ứng dụng một cách hiệu quả, tránh gây lãng phí và ảnh hưởng đến tôm nuôi.

Hiện có nhiều các loại hóa chất dùng diệt khuẩn, trong đó phổ biến nhất là: Chlorine, Iodine, BKC, H2O2, CuSO4 (đồng sulfat), thuốc tím, TTCA,…

Tuy nhiên, mỗi loại hóa chất đều có đặc điểm, liều lượng, cách sử dụng và hiệu quả riêng đối với mỗi trường hợp cụ thể; hoặc không dùng chung các hóa chất với nhau; khi sử dụng phải chạy guồng (quạt) mạnh; không sử dụng khi pH >8,5;…

Một số loại không được dùng trong quá trình nuôi hoặc mẫn cảm với tôm giống mới thả,… Đó là những lưu ý người nuôi tôm cần biết trước khi sử dụng mỗi loại hóa chất diệt khuẩn.

**Bạn đọc có các câu hỏi thắc mắc về lĩnh vực nuôi tôm nói riêng và thủy sản nói chung có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: nguoinuoitom@gmail.com