Thị trường xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2023

4 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng thủy sản đạt trên 2,57 tỷ USD, giảm 29,6% so với 4 tháng đầu năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 4/2023 giảm nhẹ 3,1% so với tháng 3/2023 và giảm mạnh 34,3% so với tháng 4/2022, đạt trên 743,06 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,57 tỷ USD, giảm 29,6% so với 4 tháng đầu năm 2022. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 10,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 268,79 triệu USD, giảm 8,2%.

Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Nhật Bản chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 443,85 triệu USD, giảm 9,5% so với 4 tháng đầu năm 2022; trong đó riêng tháng 4/2023 đạt gần 121,79 triệu USD, giảm 10,2% so với tháng 3/2023 và giảm 14,8% so với tháng 4/2022.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 16%, đạt gần 411,68 triệu USD, giảm mạnh 51,6%; riêng tháng 4/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 128,65 triệu USD, tăng nhẹ 0,1% so với tháng 3/2023 nhưng giảm mạnh 53,3% so với tháng 4/2022.

Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2023 tăng 11,4% so với tháng 3/2023 nhưng giảm 40,4% so với tháng 4/2022, đạt trên 125,55 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 32% so với 4 tháng đầu năm 2022, đạt trên 363,18 triệu USD, chiếm 14,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 4 tháng đầu năm 2023 giảm 20% so với 4 tháng đầu năm 2022, đạt trên 1,35 tỷ USD, chiếm 52,5% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 22,2%, đạt trên 704,19 triệu USD, chiếm 27,4%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch, đạt trên 215,11 triệu USD, giảm 10,5%.

Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VTIC

Tin mới nhất

T6,21/06/2024