Sóc Trăng: Đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án Xây dựng mô hình tự động quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm

Dự án Xây dựng mô hình tự động quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm tại Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cơ quan chủ trì dự án là Trường Đại học Cần Thơ. Phương án triển khai dự án là khảo sát cụm nông hộ để triển khai thực hiện dự án; thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển tự động; xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển tự động; lắp đặt và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển tự động; tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống; đánh giá hiệu quả của hệ thống.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THÚY LIỄU

Dự án Xây dựng mô hình tự động quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm tại Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản có mục tiêu là thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm một hệ thống quan trắc tự động các thông số môi trường ao nuôi tôm ở hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở thị xã Vĩnh Châu, nhằm giám sát sự biến động của các thông số môi trường quan trọng, giúp người nuôi kịp thời xử lý khi có tình huống bất lợi xảy ra, góp phần nâng cao năng suất và phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở địa phương.

Đồng chí Dương Vĩnh Hảo nhận định, Dự án Xây dựng mô hình tự động quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm tại Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản ở thị xã Vĩnh Châu, sau khi triển khai thực hiện đã có thể theo dõi được sự biến động của nhiều thông số trong ao nuôi, đặc biệt là những thông số quan trọng trong việc phát triển của tôm. Đồng thời, hệ thống quan trắc tự động có thể sử dụng chung cho một cụm hộ nuôi gần nhau, giúp tiết kiệm chi phí cho người nuôi. Hệ thống quan trắc tự động có thể giám sát các thông số môi trường nuôi và được thông tin liên tục… Từ kết quả dự án đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá dự án đạt kết quả và thông qua, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thúy Liễu

Báo Sóc Trăng

Tin mới nhất

T7,20/07/2024