Sản lượng thủy sản tháng 5 ước tính đạt hơn 782 nghìn tấn

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.267,7 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng khai thác đạt 1.580,8 nghìn tấn, tăng 1,4%…

Ảnh minh họa

Sản lượng thủy sản tháng 5 ước tính đạt 782,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước – số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, vừa được Tổng cục Thống kê phát đi sáng nay, 29/5.

Trong số trên, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 417 nghìn tấn, tăng 6,7%; sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 365,8 nghìn tấn, tăng 1,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.267,7 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng khai thác đạt 1.580,8 nghìn tấn, tăng 1,4% (sản lượng khai thác biển đạt 1.510,2 nghìn tấn, tăng 1,5%).

Phạm Huệ (Tổng hợp)

Tin mới nhất

T7,02/03/2024