Ninh Thuận: Hội nghị tổng kết nuôi trồng thủy sản năm 2019

Ngày 20-12, Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị tổng kết nuôi trồng thủy sản năm 2019 và giới thiệu một số mô hình nuôi tôm thành công, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả cao trong năm 2020.

Trong năm 2019, hoạt động nuôi trồng thủy sản (NTTS) tỉnh ta đạt được nhiều kết quả khả quan. Về nuôi tôm thương phẩm, toàn tỉnh thả nuôi diện tích 836 ha, trong đó có 26 ha tôm sú và 810 ha tôm thẻ chân trắng, đạt 93,9% % kế hoạch năm; sản lượng thu hoạch 6.772 tấn, đạt 95,6 % kế hoạch năm và bằng 94,6% so với cùng kỳ. Do tính toán hiệu quả kinh tế không đáng kể, người nuôi hạn chế đầu tư nên diện tích thả nuôi giảm. Về sản xuất giống thủy sản, tôm giống đạt sản lượng khoảng 33,9 tỷ postlarvae, trong đó có 27,7 tỷ con tôm thẻ và 6,2 tỷ con tôm sú, đạt 102,7 % kế hoạch và tăng 9,6 % so với cùng kỳ. Ngoài tôm giống còn sản xuất giống ốc hương với sản lượng khoảng 320 triệu con. Các đối tượng hải đặc sản khác thả nuôi đều sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất thu hoạch cao. Bên cạnh các mô hình nuôi tôm thành công, trong năm 2019 ở tỉnh ta có một số mô hình NTTS hiệu quả như: Nuôi sinh thái đầm Nại, nuôi hàu Thái Bình Dương, nuôi cá bớp bằng lồng nhựa HDPE, nuôi cá chim vây vàng bằng lồng nhựa HDPE và nuôi ốc hương trong hồ có mái che.

Triển khai nhiệm vụ NTTS năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh đề ra chỉ tiêu có tổng lượt diện tích nuôi thủy sản thương phẩm đạt 767 ha; sản lượng thủy sản thương phẩm sản xuất đạt 9.415 tấn; sản xuất giống thủy sản đạt 37,2 tỷ con. Để thực hiện nhiệm vụ trên, giải pháp là tăng cường công tác tuyên truyền gắn với công tác địa bàn, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người nuôi trong bảo vệ môi trường nuôi chung, thực hiện tốt các quy định của pháp luật; tham mưu ngành chủ quản tổ chức hội nghị, hội thảo, triển khai một số dự án trong lĩnh vực NTTS; tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất NTTS. Riêng lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm, hướng dẫn một số hộ nuôi tại tỉnh ta có điều kiện áp dụng tiêu chuẩn GAqP (thực hành sản xuất tốt TS), ghi chép nhật ký ao nuôi, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

B.T

Tin mới nhất

T7,20/07/2024