Ninh Bình: tăng cường chỉ đạo công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 531/UBND-VP3 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời giảm thiểu nguy cơ gây tồn dư kháng sinh, hóa chất trong sản phẩm thủy sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Văn bản số 7499/BNN-TY ngày 09/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Chỉ đạo Thanh tra Sở, thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, kim tra hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản dùng trong thủy sản tại các cơ sở buôn bán thuốc thú y, cơ sở nuôi trồng thủy sản; tổ chức lấy mẫu giám sát, phát hiện kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động mua bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản dùng trong nuôi trồng thủy sản. Chia sẻ, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát môi trường để điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các trường hợp buôn lậu, kinh doanh thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định.

– Thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề thú y thủy sản, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y thủy sản dùng trong thủy sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp giám sát, phát hiện những trường hợp hành nghề trái phép, không có giấy chứng chỉ hành nghề, nhất là các hình thức hành nghề, buôn bán kinh doanh trên môi trường mạng.

– Tăng cường công tác quản lý vùng nuôi, cơ sở nuôi; hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản các quy trình nuôi an toàn dịch bệnh; không lạm dụng kháng sinh, không sử dụng kháng sinh nguyên liệu, thuốc y tế, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng các loại chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các trường hợp buôn lậu, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường thủy sản nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất sứ thông qua kinh doanh trực tiếp và kinh doanh trên mạng để xử lý nghiêm theo quy định.

Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389): Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận trong hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường thủy sản nhái, không rõ nguồn gốc xuất sứ, chưa được phép lưu hành và phối hợp xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý thị trường: Chủ trì, tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường thủy sản nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan.

Ủy ban nhân các huyện, thành phố

– Chỉ đạo thành lập các Đoàn liên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tại những vùng, khu vực nuôi thủy sản tập trung, cơ sở nuôi thủy sản trọng điểm. Kiểm tra, giám sát, nắm bắt, phát hiện các trường hợp mua bán, kinh doanh, nhập lậu, sử dụng các loại thuốc thú y, các sản phẩm hóa chất, sinh học, cải tạo môi trường không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành, sử dụng thuốc thú y, kháng sinh không đúng mục đích, trái quy định. Xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

– Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh về các quy định của pháp luật, trách nhiệm trong buôn bán, sử dụng thuốc thú y có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam; tác hại của việc sử dụng không theo quy định thuốc thú y thủy sản, thuốc y tế, thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục; chỉ sử dụng thuốc thú y đã được phép lưu hành và tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo quy định; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, cơ sở chăn nuôi.

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

T2,06/02/2023