Kiên Giang: Nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp theo hướng an toàn

Năm 2020, tỉnh Kiên Giang phát triển nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp 3.200 ha, tập trung trên vùng Tứ giác Long Xuyên, U Minh Thượng theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả, phấn đấu đạt sản lượng 28.000 tấn. Đến thời điểm này, đã thả nuôi khoảng 700 ha, sản lượng tôm thu hoạch 3.632 tấn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết: Để nuôi tôm an toàn, bền vững, đạt hiệu quả, tỉnh thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi, kịp thời xử lý những tình huống xấu, bất lợi xảy ra gây hại tôm nuôi. Đặc biệt, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh chủ động trên tôm nuôi tại vùng đệm quanh vùng nuôi của Công ty cổ phần Thủy sản Trung Sơn (xã Bình Trị, huyện Kiên Lương thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên) để xây dựng vùng nuôi tôm an toàn dịch bệnh đối với bệnh đốm trắng, đầu vàng, taura phục vụ xuất khẩu.

Cùng với đó, đơn vị chức năng thực hiện 44 điểm trình diễn trên địa bàn 7 huyện, thành phố có nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp thuộc 2 vùng Tứ giác Long Xuyên và U Minh Thượng. Tập huấn cho nông dân nuôi tôm quy trình kỹ thuật nuôi tôm chân trắng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nước theo hướng VietGAP, hướng dẫn cách ghi chép sổ nhật ký nông hộ… để người nuôi có đầy đủ kiến thức áp dụng đúng quy trình trong sản xuất. Tổ chức tọa đàm để nông dân nuôi tôm tiếp cận các doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nuôi tôm.

Tỉnh có kế hoạch đầu tư hoàn thiện hệ thống điện 3 pha cho vùng nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp trên địa bàn 3 huyện Kiên Lương, An Biên và An Minh đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thành phố Hà Tiên đầu tư nạo vét hệ thống các kênh thủy lợi đang bị xuống cấp để chủ động nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, năm 2019, nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp của tỉnh này 2.850 ha, sản lượng tôm thu hoạch 24.827 tấn. Việc ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nước vào sản xuất tôm công nghiệp – bán công nghiệp đước phổ biến mở rộng. Năm 2019, diện tích nuôi tôm 2 giai đoạn, lót bạt đáy đạt hơn 950 ha đã góp phần cải thiện, nâng năng suất tôm nuôi công nghiệp – bán công nghiệp trung bình cả tỉnh đạt 8,7 tấn/ha/vụ.

Tỉnh có 9 doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp, với tổng diện tích 3.105 ha, trong đó hơn 1.330 ha mặt nước. Năm 2019, các doanh nghiệp đã thả nuôi được 562 ha, sản lượng tôm thu hoạch hơn 10.850 tấn, năng suất bình quân 19,3 tấn/ha/vụ.

Tỉnh triển khai thực hiện đề án quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên vùng Tứ giác Long Xuyên và U Minh Thượng; chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tại địa bàn 2 vùng này; đề án ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP…

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang