Cập nhật giá tôm thẻ và Tôm sú Oxy ngày 27/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ và Tôm sú Oxy ngày 27/11/2020.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu