Cập nhật giá tôm sú oxy ngày 14/1/2021

Cập nhật giá tôm sú oxy ngày 14/1/2021.

Khu vực: Bạc Liêu