Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 3/12/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 3/12/2020.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu