Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú Oxy ngày 14/10/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú Oxy ngày 14/10/2020.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu