Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm thẻ Oxy ngày 9/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm thẻ Oxy ngày 9/11/2020.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu