Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 3/2/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 3/2/2021

Khu vực: Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Bạc Liêu