Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 26/2/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 26/2/2021.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu