Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 18/9/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 18/9/2020

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau