Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/1/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/1/2021

Khu vực: Bạc Liêu