Bùng dịch nghiêm trọng, thủ phủ tôm Trung Quốc bỏ hoang 60%

VASEP dẫn nguồn của Undercurrentnews cho biết, vùng nuôi tôm ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) bùng phát dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng. Tại vùng nuôi tôm Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), 9 trong số 10 trại nuôi tôm chân trắng đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, dẫn tới gần 60% ao nuôi bị bỏ hoang.

Tại Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, dịch bệnh cũng khiến người nuôi tôm không thể sản xuất được.

Tại huyện Trạm Giang, thủ phủ nuôi tôm của Trung Quốc, nông dân thả nuôi 1 triệu con giống nhưng chỉ sống được 30.000 – 50.000 con, khiến nông dân bị thiệt hại nặng nề.

Dịch bệnh xuất hiện ngay sau khi người nuôi bắt đầu thả nuôi vào cuối tháng 3 và tháng 4. Trong tháng 4, tại Xinhui, Quảng Đông, 30% mẫu được kiểm tra bị nhiễm dịch bệnh vibrio trong khi 8% mẫu bị nhiễm EMS .

Tại phòng cung cấp dịch vụ xét nghiệm Kerric, có 31% mẫu bị nhiễm vibrio, 24% mẫu dương tính với EHP trên tôm và 20% nhiễm virus SHIV.

Đáng chú ý, bệnh do Vibrio trên tôm năm nay không chỉ rất nghiêm trọng ở khu vực Đồng bằng sông Châu Giang mà còn ở cả toàn phía nam Trung Quốc.

Do dịch bệnh bùng phát, nông dân đã chuyển từ nuôi tôm chân trắng sang tôm sú. Ở tỉnh Hải Nam, lên tới 80% người nuôi tôm đã chuyển sang nuôi tôm sú, đạt tỷ lệ sống cao hơn.

Theo một người nuôi tôm ở Đông Phương, Hải Nam, năm 2021, hơn 90% trại nuôi tôm đã chuyển sang nuôi tôm sú với tỷ sống đạt 90%. Người nuôi tại các tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến cũng chuyến sang nuôi tôm sú. Tại Phúc Kiến, khoảng 60% người nuôi chọn tôm sú.

Dù vậy, tôm sú được cũng nhạy cảm với dịch bệnh, tỷ lệ sống cũng giảm mạnh khi xuất hiện dịch bệnh do Vibrio trên tôm gây ra.

Kim Thu

VASEP

Để lại bình luận của bạn