An Giang thả trên 7,6 tấn cá giống quý hiếm về với thiên nhiên
An Giang thả trên 7,6 tấn cá giống quý hiếm về với thiên nhiên

Nghi thức buổi lễ “Hãy chung tay bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản”

Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Bộ NN-PTNT), việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động nhằm bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế và xuất khẩu, bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái thủy sinh vật, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các thủy vực trên địa bàn tỉnh An Giang cũng như khu vực ĐBSCL.

Song song đó, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu lâu dài hướng tới quản lý nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phát triển một cách bền vững.

An Giang thả trên 7,6 tấn cá giống quý hiếm về với thiên nhiên

Bà Võ Thị Thanh Vân, Phó GĐ Sở NN-PTNT An Giang phát biểu tại buỗi lễ thả cá về với thiên nhiên

“Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, từ năm 2012 đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp thường xuyên với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thả cá về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực thả cá là sông Tiền, sông Hậu và Búng Bình Thiên (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Kết quả, đến nay đã tổ chức 12 cuộc thả cá với trên 100 tấn cá giống các loại, tương ướng với số tiền trên 4 tỷ đồng (chủ yếu là vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp” bà Vân nói.

An Giang thả trên 7,6 tấn cá giống quý hiếm về với thiên nhiên

Nhân dịp này ngành chức năng thả trên 7,6 tấn cá giống quý hiếm về với thiên nhiên

Lê Hoàng Vũ
Nguồn: Báo NNVN