Nhà chăn nuôi
Xuất khẩu thủy sản tháng 10/2020 ước đạt 840 triệu USD

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10/2020 ước đạt 840 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2020 đạt gần 6,88 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020, chiếm 59,7% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, lần lượt là Hoa Kỳ (1,17 tỷ USD, tăng 8,5%); Nhật Bản (1,03 tỷ USD, giảm 3,2%); Trung Quốc (837,52 triệu USD, tăng 0,1%)và Hàn Quốc (558,43 triệu USD, giảm 1,2%). Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 10/2020 ước đạt 137 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1,44 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2020 chủ yếu từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 14,4%), Nauy (11,4%), Nhật Bản (9,4%).

Q.M