TX. Giá Rai (Bạc Liêu): Nhân rộng mô hình lúa – tôm

Hiện nay, TX. Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đang tái cơ cấu lại sản xuất để phát triển bền vững. Lúa – tôm là một trong những mô hình được thị xã chọn làm chủ lực và khuyến khích nông dân nhân rộng.

Mô hình lúa – tôm ở TX. Giá Rai.

Mô hình lúa – tôm ở TX. Giá Rai được nông dân ứng dụng sản xuất nhiều năm, cho hiệu quả cao và bền vững. Ở xã Phong Thạnh A có 330 hộ tham gia mô hình này với diện tích 448ha.

Theo đánh giá, khi thực hiện mô hình này thì lúa ít sâu bệnh, ít bón phân cho lúa. Đồng thời đồng ruộng được cải tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường nuôi tôm, góp phần giảm rủi ro cho con tôm. Bình quân năng suất lúa trên đất tôm đạt 5 tấn/ha, tôm nuôi đạt từ 300 – 400kg/ha, thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/ha.

Cùng với phát triển, nhân rộng mô hình lúa – tôm, thị xã còn thực hiện chuỗi giá trị để liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân như phối hợp với Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) thu mua toàn bộ 448ha lúa trên đất tôm cho Hợp tác xã Thuận Phát (xã Phong Thạnh A). Hiện nay, TX. Giá Rai vận động nông dân xã Phong Tân và xã Phong Thạnh Đông mở rộng hết diện tích trồng lúa trên đất nuôi tôm; nhân rộng mô hình lúa – tôm (với diện tích 5.000ha) ở các xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A.

Ông Huỳnh Công Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX. Giá Rai, cho biết: “Mô hình lúa – tôm cho hiệu quả khá cao và mang tính bền vững. Thời gian tới, thị xã tiếp tục khuyến cáo nông dân nhân rộng mô hình này để từng bước nâng cao đời sống người dân”.

Nguồn tin: Báo Bạc Liêu