Tuy An (Phú Yên): Chú trọng phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản nuôi

UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vừa triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản nuôi năm 2020.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản nuôi năm 2020, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành trong phòng, chống dịch bệnh thủy sản nuôi đến với từng vùng, từng hộ nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, địa phương cũng tuyên truyền, vận động hộ nuôi nâng cao ý thức, trách nhiệm trong ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh và tự giác, tích cực hợp tác cùng cơ quan chuyên môn phòng, chống dịch bệnh thủy sản nuôi.

Huyện cũng chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không để con giống và thủy sản nuôi chưa được kiểm dịch, xét nghiệm các bệnh nguy hiểm lưu thông, mua bán, tiêu thụ trên địa bàn; tiến hành điều tra, xử lý khi dịch bệnh xuất hiện và triển khai khống chế dịch bệnh đảm bảo kịp thời nhanh gọn, triệt để, tránh để các loại dịch bệnh nguy hiểm thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch phát tán, lây lan.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng nâng cao kiến thức và hướng dẫn hộ nuôi các giải pháp phòng, trị bệnh; đồng thời vận động hộ nuôi, cơ sở sản xuất giống nuôi trồng thủy sản ký cam kết xây dựng vùng nuôi và cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản an toàn.

KHẮC NHO

Nguồn tin: Báo Phú Yên