Tuy Phong (Bình Thuận): Sản xuất tôm giống đạt 23,7 tỷ post

Tuy Phong là huyện đứng đầu sản xuất tôm giống của tỉnh Bình Thuận, với lợi thế và tiềm năng sẵn có về biển, đến nay Tuy Phong đã hình thành khu sản xuất tôm giống tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, năng lực sản xuất lớn hội tụ đủ điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất giống thủy sản.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 141 cơ sở/783 trại sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, riêng huyện Tuy phong có 118 cơ sở/737 trại sản xuất, chiếm 83,7% tổng số cơ sở sản xuất giống toàn tỉnh. Các cơ sở chủ yếu sản xuất và ương giống tôm thẻ chân trắng, một số ít sản xuất giống tôm sú. Hầu hết các cơ sở sản xuất giống tập trung chủ yếu tại xã Vĩnh Tân và một số ít tại xã Chí Công.

Hiện nay, tôm giống Tuy Phong được cung cấp đi tất cả các tỉnh, thành có nuôi tôm trong cả nước, nhất là các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, được các tỉnh đánh giá có chất lượng tốt. Để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ, trong những năm gần đây, nhiều cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn huyện đã đầu tư sửa chữa, xây dựng khang trang về cơ sở vật chất, mở rộng qui mô sản xuất, chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật lành nghề, sản xuất tôm giống theo hướng có chất lượng cao, kháng bệnh, không sử dụng kháng sinh, có uy tín, thương hiệu trên thị trường cả nước. Hàng năm, sản lượng tôm giống sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn huyện Tuy Phong bình quân đạt trên 20 tỷ con/năm, chiếm tỷ lệ từ 95 – 98% sản lượng tôm giống toàn tỉnh.

Năm 2019, toàn huyện đã sản xuất được 23,7 tỷ post, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 102,86% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2020 Tuy Phong sẽ tiếp tục thực hiện chỉ tiêu sản xuất tôm giống đạt 24 tỷ post .

Nguồn tin: Báo Bình Thuận