Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không?

Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không? (Bạn đọc ở huyện Kiên Lương – Kiên Giang)

Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không?

Bác sỹ Tôm:

Khi tôm mới thả (tôm post) còn nhỏ nên không cần thiết phải bật quạt hoặc chỉ bật 1 quạt trong một khoảng thời gian nhất định rồi lại ngưng. Theo người nuôi tôm, khi tôm còn nhỏ nếu bật quạt có thể tác động xấu đến tôm mới thả. Quạt có thể tạo thành dòng chảy lớn ảnh hưởng đến việc bơi lội của tôm, thậm chí là cuốn tôm theo dòng chảy làm chết hoặc hao tôm.

Khi tôm còn nhỏ (thường là 20 ngày đầu) thì người nuôi chỉ nên dùng sục khí và bật quạt từ 1-2h vào các thời điểm đêm và sáng sớm hoặc trước khi cho ăn.

**Bạn đọc có các câu hỏi thắc mắc về lĩnh vực nuôi tôm nói riêng và thủy sản nói chung có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: nguoinuoitom@gmail.com