Thừa Thiên Huế: Thả hơn 58 ngàn con tôm sú và 2 ngàn con cua giống xuống đầm phá

Đó là hoạt động nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản (NLTS) trên vùng đầm phá do Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức vào sáng 17/6.

Thả thủy sản xuống đầm phá

Theo đó, được sự hỗ trợ kinh phí từ dự án LUX- VIE/433, Chi cục Thủy sản đã thả hơn 58 con tôm sú giống, kích cỡ 2-3cm và 2.000 con cua giống, kích cỡ 3-5cm. Khu vực thả giống thuộc Khu Bảo vệ NLTS Đá Dầm, xã Lộc Điền và Khu Bảo vệ NLTS Hòn Voi Vũng Đèo, xã Lộc Trì (Phú Lộc).

Hoạt động nhằm bổ sung nguồn giống nhằm tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng. Đây cũng là thông điệp gửi đến toàn thể ngư dân kêu gọi chung tay tuyên truyền, bảo vệ NLTS trên địa bàn tỉnh nói chung và đầm phá Tam Giang- Cầu Hai nói riêng.

Đây là đợt tái tạo thứ 4 trong 4 hoạt động tái tạo NLTS, thả tôm, cua, cá ra các thủy vực biển, đầm phá, nội địa từ đầu năm đến nay.

Hàng năm, Chi cục Thủy sản đã phát động nhiều đợt thả cá, tôm, cua và các giống loài thủy sản vào các thủy vực nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng, xã hội có trách nhiệm bảo vệ NLTS nói chung và môi trường thủy sinh nói riêng. Trung bình mỗi năm tái tạo NLTS với số lượng gần 200 ngàn con giống các loại; trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 130 ngàn con, xã hội hóa từ doanh nghiệp, các chương trình/dự án, các tổ chức, cộng đồng ngư dân khoảng 70 ngàn con.

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế