Thông tin giá cá, ếch khu vực miền Trung ngày 30/7/2020

Cập nhật giá cá, ếch khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Quảng Bình ngày 30/7/2020

Phân loại Giá (đồng/kg) Hình ảnh
Cá rô phi
Cá thịt 34.000 – 35.000
Cá giống (200c/kg) 110.000
Cá lóc
Cá lóc thịt 37.000 – 39.000
Cá trắm cỏ
Cá rô thịt 59.000 – 60.000
Ếch
Ếch thịt 31.000 – 32.000
Cá diêu hồng
Cá thịt 38.000 – 40.000