Thông tin giá cá, ếch khu vực miền Tây ngày 3/8/2020

Cập nhật giá cá Tra (Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang), cá Lóc (Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai), cá Rô (Cần Thơ, Hậu Giang), Ếch (Đồng Tháp), cá rô phi (Đồng Tháp), Cá trê (Đồng Tháp), cá điêu hồng, cá thát lát (Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long) ngày 3/8/2020

Phân loại Giá (đồng/kg) Hình ảnh
Cá tra
Cá thịt 17.000 – 18.000
Cá giống (30c/kg) 14.000 – 16.000
Cá lóc
Cá lóc thịt 29.000 – 31.000
Cá rô
Cá rô thịt 21.000 – 22.000
Ếch
Ếch thịt 28.000 – 29.000
Cá rô phi
Cá thịt 30.000 – 31.000
Cá trê vàng
Cá thịt 48.000 – 51.000
Cá diêu hồng
Cá thịt 33.000 – 35.000
Cá thát lát
Cá thịt (2-3c/kg) 48.000 – 50.000