Nhà chăn nuôi
Thông báo: Thay đổi Măngset Tạp chí Người Nuôi Tôm

Kính gửi quý bạn đọc, doanh nghiệp

Kể từ số đầu tiên được xuất bản vào tháng 01/2018 đến nay, Tạp chí Người Nuôi Tôm đã trở thành một người bạn quen thuộc với các độc giả, doanh nghiệp nuôi tôm, cung cấp những cái nhìn toàn diện về ngành tôm: tin tức, giá cả thị trường, kinh nghiệm kỹ thuật, mô hình nuôi tôm hiệu quả và bền vững, sản phẩm dịch vụ hữu ích cho người nuôi tôm và nuôi trồng thủy sản.

Nhằm hướng tới sự thay đổi để hoàn thiện hơn về hình thức, kể từ số tạp chí phát hành tháng 11+12/2020, Tạp chí Người Nuôi Tôm sẽ sử dụng măngset mới:

Măngset này được sử dụng trên các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan của tạp chí. Các nội dung trong tạp chí cũng như các thông tin khác vẫn giữ nguyên.

Vậy, Tạp chí Người Nuôi Tôm thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp, bạn đọc và người quan tâm được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TẠP CHÍ NGƯỜI NUÔI TÔM